Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адистер үчүн киришүү курсунун максаты аларды мамлекеттик сатып алуулар тармагындагы теориялык жагдайларды, мыйзамдык талаптарды, заманбап ыкмаларды жана багыттарды, ошондой эле мыкты тажрыйбаларды камтыган ар тараптуу билим менен камсыз кылуу болуп саналат. Чоң басым сатып алууларды пландоого жана мамлекеттик сатып алуулардын алкагында конкурстарды өткөрүүгө жасалат. Курста угуучулардын бири-бири менен өз ара аракеттенүсүнө мүмкүнчүлүк берген форум түрүндөгү интерактивдүү компоненти бар аралаш окутуу программасы сунушталат.